Selasa, 16 Februari 2010

ING KARTU NATAL

ING KARTU NATAL

tetembungan kang rinonce
ing kartu natal iki
nelesi batin kang garing
awit wus kelangan katresnan
cinuwil-cuwil dadi rebudan
ing saben paran
Kudus, 12/2/2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""