Selasa, 16 Februari 2010

ING WENGI KANG ATIS IKI

ING WENGI KANG ATIS IKI

ing wengi kang atis iki
aku butuh latu
kang bisa mbakar sigrakku
nyengkuyung tanggung jawab
kang dakpikul ing palagan
bebrayan iki kanthi asih
Kudus, 13/2/2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""