Rabu, 17 Februari 2010

KADANG ING SABRANG

KADANG ING SABRANG

yen nyawang pasuryanmu
isih dakprangguli tilase luh
kang tinandhes ngiris ati

donya brana, somah, anak, lan kadang
mung ninggal tetangisan, dleweran

aku ora kuwawa
aku ora bisa ngapa-apa
kajaba mung ngirim pandonga

Kudus, 17/2/2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""