Senin, 08 Maret 2010

DAKJALUK

Dakjaluk

sanadyan mung manggon ing papan kang ora pepak
awit samubarang butuhing papan sarwa larang
awakmu dakjaluk tansah sumringah mbangun
gairah ing sajroning omah iki
aja nganti lali dawuhe rama lan ibu nalika aku lan kowe
sungkem ing ngarsane
dadi punjering omahomah

sanadyan mung bisa mangan loyang tanpa wedang
awit samubarang butuhing pangan sarwa larang
awakmu dakjaluk tansah gelem mbangun jatining
katresnan ing sajroning omah iki
aja nganti lali prasetya kang nate tinulis
ing sajroning lembaraning ati nalika bocah-bocah
durung kalairake ing bumi iki
dadi talining jiwa lan sukma

sanadyan mung bisa nyandhang kanti prasaja
awit samubarang butuhing sandhang sarwa larang
awakmu dakjaluk tansah tuhu mbangun
kabecikan ing sajroning omah iki
aja nganti lali dawuhe Gusti nalika aku lan kowe
ngabekti ing ngarsane
dadi punjering urip
2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""