Senin, 08 Maret 2010

ELING MARANG GUSTI

Eling Marang Gusti

eling marang Gusti
ing wayah-wayah iki
awit sanadyan lelakone urip
nrenyuhake
kasantosan isih kaparingake
kanggo nglabuhake prauning
jiwa
kang lelomban ing ombaking
samudra donya
sumeleh ing gisiking batin
tinulung dening Gusti sing
dakugemi rina lan wengi

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""