Senin, 08 Maret 2010

ING DINA-DINA PUNGKASAN IKI

Ing Dina-dina Pungkasan Iki

mung ndedonga marang Gusti
panglipuring ati
kareben tansah santosa
ngadhepi dina-dina pungkasan iki
kang mbabar layar ing salumahing
bumi
prastawa nggegirisi, luh mbrebes mili

ing endiendi
tsunami lan gempa bumi
ngancam ing pati
panasing bagaspati mecah-mecah
uriping kawula tani
yen mangsa rendheng, banjir lan
tanah longsor ngirim bilahi

ing endiendi
paperangan mung ninggalake kasangsaran
bocah-bocah dadi lola
wong-wong wadon dadi randha
ngilangake papan lan pangan

ing endiendi
tuwuh laku sawenang-wenang
kang sugih sangsaya sugih
kang mlarat sangsaya mlarat
awit kaadilan wus dadi barang dagangan
sumebar nganti ing sakabehing
panggonan

wus ora ana kamardikan
wus ilang katentreman
ing endiendi
mung ndedonga marang Gusti
panglipuring ati
kareben tansah santosa
ngadhepi dina-dina pungkasan iki

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""