Senin, 08 Maret 2010

ING GAPURANING PABRIK

Ing Gapuraning Pabrik

wektu-wektu tansah nyatheti, ora ana kang
katriwal
lungamu nggawa katresnan kasimpen ing
lohing ati
daksawang dadi prasasti ing gapuraning
pabrik, matauntaun
ananging ora ilang dening panase srengenge
uga adheme banyu udan kang tumetes
awit bocah-bocah ing omah wus nggelar
kasetyan bebarengan
kanggo mapak biyunge manjelma kartini
ing jaman saiki

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""