Senin, 08 Maret 2010

ING WAYAH SUBUH

Ing Wayah Subuh

ing wayah subuh
donga-dongaku gemeter
awit urip alaku kababar ing
ngarsane Pangeran

ing wayah subuh
donga-dongaku sumuyud
awit urip becikku ora ana
ing ngarsane Pangeran

ing wayah subuh
doanga-dongaku rubuh
kaya rubuhe batinku remuk
ing ngarsane Pangeran

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""