Senin, 08 Maret 2010

ING WENGI IKI

Ing Wengi Iki

ing wengi iki
isin aku ngilo sajroning
kacaning ati
awit daksawang pasuryanku
katon nggegirisi

ing wengi iki
isin aku ngilo sajroning
kacaning ati
awit daksawang mripatku
ora nate anteng

ing wengi iki
isin aku ngilo sajroning
kacaning ati
awit daksawang tutukku
tansah ngedumel

ing wengi iki
isin aku ngilo sajroning
kacaning ati
awit daksawang talinganku
tansah ngrungokake swara kang saru

ing wengi iki
isin aku ngilo sajroning
kacaning ati
awit daksawang lelakon uripku
tansah nalisir saka paugering Gusti

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""