Senin, 08 Maret 2010

LAYANG MARANG KITRAKU

Layang Marang Mitraku

mitraku, banget tegamu ngeculake
bocah-bocah kuwi ing dalan-dalan gedhe
mlayu rana mlayu rene ngemis marang
sapa bae
coba delengen gegambaran ing pasuryane
mung katon surem uga nelangsa
awit kancakancane ing papan kana padha lumebu
ing pasinaon, gegojegan, lan dedolanan
bisa ngrasakake kamardikan peparinge Pangeran

mitraku, mesthine bocah-bocah kuwi uripe
kamulyakake
ora kokjajah jiwa, raga, lan batine
kanthi dumredese kringetmu bae sadina-dina
ing palagan pangupa jiwa
sumringahe bocah-bocah kuwi nyata
mung dadi tanggung jawabmu, mitraku

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""