Senin, 08 Maret 2010

MARANG DURJANA

Marang Durjana

aja nguja nepsumu
njupuk darbe liyan
kang diklumpukake
sathithik mbaka sathithik
meres kringet nganti garing
ngesok tenaga madina-dina
mung kanggo nganyam katentreman
ing bebrayan

aja nguja nepsumu
ngrebut kamardikan kang wis tinandur
ing batin-batine kadangmu
kanggo nggayuh panguripan
kang wis cinawisake dening Gusti
wilujeng rahayu

mula, obong bae nepsu ala
kang cumondhok ing jiwamu
sumuyud marang Gusti ing
saben wektu
kareben sumeleh atimu
dene kadangmu bisa angler turu
2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""