Senin, 08 Maret 2010

NGELENGAKE AKU

Ngelengake Aku

kembang kang lagi mekar kuwi
ngelengake aku marang pati
ganda kang arum bakal sirna
awit kabeh mung cinipta, tanpa
duwe daya
mung sawatara
mung saderma nrima
mekar mung sawatara
alum mung saderma nrima
ngelengake aku marang wektu
kagungane Pamartaku

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""