Senin, 08 Maret 2010

PITUTUR, 1

Pitutur, 1

marang murid

ing mangsa paceklik iki
ayo nandur katresnan
kareben lumintu kaya banyu
ing dluwang-dluwangmu
dakjaluk kowe ora kesel
awit mung saka tanganmu bae
tegaltegal garing iki
bakal nuwuhake kamuktening
urip
kang wus ilang saka plataraning
batin

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""