Senin, 08 Maret 2010

WUS LINGSIR WENGI


Wus Lingsir Wengi

ayo ndang mulih, lampu-lampu ing dalan
wus padha urip
mratandhani yen lelakon kudu dipungkasi
leren sawatara, aja kokpeksa
awit dina-dina tansah ngenteni, tanpa kendhat
marang sliramu
kaya jumedhule srengenge ing wayah esuk
kang cumlorote nggugah gisiking ati

ayo ndang mulih, aja kokpeksa
mesthi bae dalan-dalan kae isih duwekmu
kaya wingi-wingi
bledug-bledug dadi mitra kang tresna
gumruduge mesin lan panase srengenge
ngancani anggonmu ngrakit urip
nganti ora bisa nyawang kahanan

2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

""